VERBİS Son Kayıt Tarihi Ertelendi

VERBİS’e Son Kayıt Tarihi Ne Zaman?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, yayınladığı duyuruda kişisel veri işleme envanteri hazırlamadan gelişigüzel bir şekilde yapılan VERBİS’e kayıt ve bildirim gerçekleştiren veri sorumluları ile envanter hazırlama süreçlerini tamamlayamadığı için süresinde kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiremeyecek olan veri sorumlularını dikkate alarak başvurularda uzatma kararı aldı. Daha öncesine Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Karar ile gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmişti.

Böylece, gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, geçtiğimiz yıl yayınlanan karara göre 31 Aralık 2019’da sona erecek VERBİS kayıtlarını yapma süreci için ek 6 ay daha süre tanınmış oldu.

Yıllık çalışan sayısı 50’den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok veri sorumlularıyla yurtdışında yerleşik tüm veri sorumlularının VERBİS’e kayıt olmaları için tanınan süre 30 Haziran 2020’ye kadar uzatıldı.

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre ise 30 Eylül 2020 tarihine uzatıldı.

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin de 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Bu bilgiler ışığında her veri sorumlusunun, İdari ve Teknik Tedbir başlıklarında belirtilen sorumluluklarını yerine getirmesi, kişisel veri işleme envanterini oluşturması son tarih öncesinde VERBİS bildirimlerini tamamlaması gerekecektir.

İlgili Duyuruya Ulaşmak İçin

KVKK hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.