• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Sorular

KVKK nedir?  Kimlerin KVK Kanunu’na uyum sağlaması gerekmektedir? VERBİS’e son kayıt tarihi nedir? Kimler VERBİS’e kayıt olmak zorundadır? KVKK uyum sürecine dair merak ettikleriniz ve daha fazlası için bizimle iletişime geçin.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Örneğin ad soyad, kimlik numarası, anne adı, telefon numarası vs. kişisel veridir.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Örneğin Global Strategy Tasarım Proje Yönetim Danışmanlık Limited Şirketi bir veri sorumlusudur ve işlediği verilerden kanunen sorumludur.

Özel nitelikli kişisel veriler, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikteki verilerdir.

Kişilerin sağlık bilgileri, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Buna göre, hassas veriler kişisel verilerin daha fazla koruma uygulanan küçük bir grubu olarak değerlendirilebilir.

Kişisel verileri işlenen gerçek kişiye ilgili kişi denir.

Örneğin; çalışan, çalışan adayı, ziyaretçi, müşteri vs.

Herhangi bir Tüzel veya Gerçek kişi veri sorumlusunun yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’nin üzerinde ise VERBİS’e kayıt olmak zorundadır. 

Kurul kararlarındaki yıllık çalışan sayısı ve yıllık mali bilanço toplamı hesaplamasının nasıl yapıldığını öğrenmek için tıklayın.

Hayır, VERBİS’e gerçek kişilerin verileri girilmemektedir.

Sadece veri sorumlusu tarafınca işlenen kişisel veri kategorileri (kimlik, iletişim, özlük vs.), ilgili kişi kategorileri (çalışan, çalışan adayı, ziyaretçi, tedarikçi vs.) ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendiği, yurtdışına aktarımı yapılıp yapılmadığı, bu verilerin ne kadar süreyle saklandığı gibi bilgiler veri sorumlusu tarafından KVK Kurumu’na beyan edilmektedir.

KVKK Nedir?

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir ve kanunda düzenlenen kurallara uygun olmalıdır.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Örneğin ad soyad, kimlik numarası, anne adı, telefon numarası vs. kişisel veridir.

KVKK Cezaları Nelerdir?

5.000 TL ile 1.000.000 TL arasındaki tutarlarda idari para cezaları uygulanabilmekte olduğu gibi muhtelif hapis cezaları da uygulanmaktadır.

İŞBAŞI Eğitim Programı

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır.

işbaşı eğitim programı teşviği

Kalite Yönetim Sistemi Nedir ve Niçin Uygulanır?

Kalite yönetim sistemi müşterinin beklentisinin aşılmasını amaçlayan, ekip çalışmasını destekleyen, bütün birimlerin ve faaliyetlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini gerçekleştiren bir yönetim anlayışıdır.

Bize Ulaşın

Ücretsiz danışmanlık almak için bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz